CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Đối với chúng tôi sự riêng tư của khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, NƯỚNG BBQ chỉ thu thập những thông tin cần thiết có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ chỉ sử dụng tên và một số thông tin khác của khách hàng trong phạm vi và mục đích được đề ra trong Chính sách Bảo mật thông tin này.

Quý khách hàng có thể truy cập Website NƯỚNG BBQ mà không cần phải cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào.

Nếu quý khách có ý kiến đóng góp, xin vui lòng gửi Email đến nuongbbqvn@gmail.com

Quy định Bảo mật thông tin của NƯỚNG BBQ hoàn toàn tuân theo Quy định của Pháp luật về Bảo mật thông tin cá nhân.

Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng thu thập từ Website để bán, chia sẻ hay trao đổi cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với những mục đích được đề ra tại Chính sách Bảo mật thông tin này.

Khi quý khách gửi thông tin mua hàng tại website NƯỚNG BBQ , thông tin cá nhân mà chúng tôi cần thu thập bao gồm:

  • Tên
  • Email
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Địa chỉ giao hàng

Những thông tin trên được thu thập nhằm sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau:

  • Giao hàng quý khách đã đặt mua tại NƯỚNG BBQ
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
  • Cung cấp các thông tin liên quan đến sản phẩm tại NƯỚNG BBQ
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ, thông tin qua Website của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.
  • NƯỚNG BBQ có thể cung cấp tên, số điện thoại và địa chỉ của khách hàng đến dịch vụ vận chuyển để tiến hành giao hàng cho quý khách.